top of page

Mācības

“Mūsu galvenie centieni ir jāvelta brīvu cilvēku audzināšanai,

kuri paši spēj piešķirt savai dzīvei jēgu un mērķi."

 

- Rūdolfs Šteiners

Valdorfpedagoģija ļauj bērnam augt un attīstīties viņa dabiskajā tempā un vislabvēlīgākajos apstākļos.

 

Bērns ir ne tikai fiziska, bet arī dvēseliska un garīga būtne. Antroposofa Rūdolfa Šteinera iedibinātais mācību princips ir sniegt barību kā bērna domāšanai, tā arī viņa jūtām un gribai. Uz šā trīsdaļīguma principa ir balstīts viss mācību process. Pēc tā valdorfskolā tiek organizēta gan perioda stunda, gan atsevišķās mācību priekšmetu stundas. 

 

Perioda stunda ir mācību etaps no rīta, kas ilgst apmēram 100 minūtes. Tajā, mācību priekšmetam ik pa četrām nedēļām mainoties, bērni apgūst latviešu valodu, matemātiku, formu zīmēšanu, bet tālākās klasēs arī vēsturi, apkārtnes mācību utt. 

 

Katras stundas sākumā ir ritmiskā daļa, kad vairāk tiek darbināta bērna griba jeb locekļi, tai seko mācāmā daļa, kad tiek aktivizēta domāšana, un noslēgumā ir stāstāmā daļa, kas uzrunā bērna dvēseli. Pēc tāda paša principa – tikai saīsinātā formā – tiek veidotas pārējās mācību stundas. Pirmajā klasē tās ir: svešvalodas (angļu un vācu valoda divas reizes nedēļā), mūzika (bērni spēlē pentatonisko flautu), gleznošana, veidošana, rokdarbi, eiritmija un sports.

 

Visa centrā ir bērna iekšējās vajadzības. Bērns nepieskaņojas mācību saturam. Viņa dvēseliskā noskaņa attiecīgajā vecuma posmā nosaka to, ko mēs šajā brīdī mācīsimies.

 

Īpaši svarīgi, lai jebkura mācību viela būtu saistīta ar māksliniecisko darbību un reālo dzīvi. Katram darbam ir jābūt paveiktam skaisti un jāsniedz gandarījums, kas vienlaikus ļauj īstenot ētiskās un estētiskās audzināšana mērķus. Valdorfskolā visi bērni spēlē arī kādu instrumentu un dzied. 

 

Mūsu skolēni netiek vērtēti ar atzīmēm, bet gan aprakstoši – kas viņiem padodas vai sagādā grūtības. Mums svarīga ir bērna attīstība, attieksme pret darāmo un līdzcilvēkiem, kā arī tas, ko viņš ir padarījis noteiktā laika posmā. Mācību gada noslēgumā vecāki individuālā sarunā ar klases skolotāju saņem aprakstošu liecību, kurā katra priekšmeta skolotājs ir novērtējis skolēna attīstību gada griezumā.

IMG_4076.jpeg
Dienas ritms

Stundas sākas plkst. 8.30. Pirmā mācību dienas daļa tiek veltīta perioda mācību priekšmetam. 

Brokastis plkst. 10.10. Pēc perioda stundas bērni klasē paēd līdzpaņemtās brokastis un dodas skolas dārzā, kur viņi var nodoties brīvai rotaļai.

Pēc šīs pauzes turpinās pārējie mācību priekšmeti.

Pusdienas bērni ēd plkst. 13.00 un pēc tām dodas uz mājām vai, ja klasei ir vēl viena stunda, pirms tās vēlreiz iziet svaigā gaisā.​

IMG_E8993_edited_edited_edited.jpg
Pagarinātā grupa
un pulciņi

 

Par papildu samaksu bērniem ir iespēja palikt pagarinātajā grupā līdz plkst. 17.00.

Atsevišķās dienās 14.30-15.00 skolā ir iespēja apmeklēt mākslas, mūzikas, svešvalodu, rokdarbu un deju nodarbības

19.12.-53.jpg
Eiritmija un kustība

Valdorfskolās kustībām tiek pievērsta īpaša uzmanība. Mācību procesu ik dienu caurvij ritmiskas darbības, bērni nekad stundām ilgi nesēž skolas skolā. Reizi nedēļā notiek eiritmija – kustību māksla, kas ir viens no svarīgākajiem priekšmetiem valdorfskolās, bet divas reizes nedēļā – sports. Sports iemāca bērnam kustēties fiziskajā telpā, caur eiritmiju viņš iemācās kustēties garīgajā telpā. Bērni sporto ārā skolas pagalmā vai netālu esošajā Mārupītes parkā. Ja ziemā ir sniegs, braucam slēpot uz Uzvaras parku. 

IMG_0432.JPG
Mācību materiāli

Visus mācību materiālus - grāmatas, burtnīcas, krītiņus, zīmuļus, krāsas utt. skola sarūpē centralizēti. Vecākiem šīs izmaksas divas reizes gadā tiek pieskaitītas pie ikmēneša rēķina. 

Maciņus krītiņiem un zīmuļiem vecāki darina paši kā dāvanu bērnam, uzsākot skolas gaitas.

IZBV3059.JPG
Mācību ekskursijas
un pārgājieni

Katru gadu atbilstoši mācību tēmām bērni dodas mācību ekskursijās, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par apgūstamo tēmu.

Noslēdzot mācību gadu, visi skolēni dodas tradicionālajā pārgājienā.

bottom of page