top of page
Search

Mācāmies mājās

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī līdz tālākam valdības rīkojumam mācības notiek attālināti. Klašu audzinātāji iepriekšējā vakarā izsūta vecākiem nākamās dienas mācību uzdevumus. Novēlam visiem izturību un veselību! Ļoti ilgosimies visus satikt!


195 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page